İstiklal Marşının Kabulü ve Milletin Sesi Mehmet Akif'i Anma

Engin Arıkan 24.03.2019
Hollanda Türk Toplumunun değerli mensupları, hanımefendiler, beyefendiler,
Bugün iki önemli tarihi olayı ve tarihe geçmiş büyük bir insanı anmak için biraraya geldik.
Geçtiğimiz günlerde iki önemli tarihi idrak ettik.
12 Mart: İstiklal Marşımızın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü
18 Mart: Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
Bu iki tarihi birbirinden ayrı düşünmemiz mümkün değil.
18 Mart Çanakkale Zaferi –ki birazdan bu zaferin nasıl kazanıldığını detaylı olarak dinleyeceğiz- Anadolu Türklüğünün kaderini değiştiren, tarihin akışına yeni bir yön veren ve İstiklal Mücadelemize giden yolda ilk ateşi yakan zaferdir.
Çanakkale zaferini bizlere armağan eden, başta büyük Komutan ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyoruz.
Ayrıca bu vesileyle, tarih boyunca ülkemiz, vatanımız, bayrağımız, bizi biz yapan değerlerimiz için şehit olan, gazi olan tüm kahramanlarımızı; Dışişleri Bakanlığının bir mensubu olarak da yurtdışında ülkemizi temsil ederken teröristlerce katledilen şehit diplomatlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun.
Çanakkale zaferi Türklerin tarih sahnesinden henüz çekilmediklerini yedi düvele göstermiştir.
Tarihin akışı, Çanakkale Zaferi ile İtilaf Devletlerinin hiç beklemediği şekilde değişmiş, ancak Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı’ndan yenilgiyle çıkmıştır.
Bu kez Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919’da İstiklal Mücadelemizi başlatmıştır.
Bütün Anadolu ve Trakya’yı işgalci ülkelerin ordularına karşı harekete geçirmiştir. Ordumuz ve milletimiz elde mevcut imkanlarla topyekün bir mücadeleye girişmiştir.
Bu mücadele tüm yurtta devam ederken, bu mücadeleyi ateşleyecek, Mehmetçiğe ve tüm yurda moral ve mücadele gücü verecek bir Milli Marş kabul edilmesi fikri gündeme gelmiş ve bir yarışma açılmıştır. Yarışmada birinci olacak şaire de 500 Lira ödül vadedilmiştir.
Yarışmaya 724 şiir gönderilir ancak hiçbiri İstiklal Marşı olmaya layık bulunmaz.
Bu sırada Anadolu’yu gezerek halkı istiklal mücadelesine davet eden, Sebilürreşat gazetesi ile milli mücadelenin sesi olan ve Meclis’de Burdur vekilliği görevini yürüten şair Mehmet Akif ise yarışmada maddi bir ödül vadedildiği için yarışmaya katılmamıştır.
Aralık 1920’de Ankara’ya gelen Mehmet Akif’e Mustafa Kemal, milli mücadelede verdiği üstün hizmetler için teşekkür eder.
Ardından, Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi, Mehmet Akif’e bir mektup göndererek bir İstiklal Marşı yazması için ikna etmeye çalışır. Şiiri beğenilirse kendisine ödül verilmemesi konusunda bir çözüm bulunacağını söyler.
Bunun üzerine Mehmet Akif, Ankara’da Tacettin dergahında 10 kıtadan oluşan şiirini yazar ve şiiri milli mücadeleyi sürdüren Kahraman Türk Ordusuna ithaf eder.
Bu şiir, istiklal savaşımız sırasında, bizzat savaşın içinde yeralan, Mehmetçiğe ve halka moral ve güç vermek için Anadolu’yu dolaşan bir mücadele adamının gördükleri, duydukları, yaşadıklarıyla harmanlanan yüksek milli duygularla yazılmıştır:

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım;
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Şiir 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde okunur, ayakta alkışlanır ve İstiklal Marşımız olarak kabul edilir.
Mehmet Akif, o kışı paltosusuz geçiriyor olmasına rağmen 500 Liralık ödülü almaz. Yoksul kadın ve çocuklara iş becerisi kazandırmak üzere kurulmuş olan Darülmesai’ye bağışlar.
İstiklal Marşı ile Mehmet Akif Türk Milleti için ölümsüz olur.
Kurtuluş Savaşındaki azim ve kararlılığın sembolü olan ve vatan topraklarının her karışında işgale karşı mücadele verildiği bir dönemde yazılan İstiklal Marşımız milletimizin dünyaya seslenişidir.
İstiklal Marşında ortaya konan niteliklerimiz, milli ve manevi değerlerimiz, ideallerimiz bizim ortak sesimiz, ortak vicdanımız, en kıymetli ortak değerimizdir.
Büyük vatan şairi Mehmet Akif, İstiklal Marşı ile artık Milletin Sesi olmuştur.
Ülkemize kasteden düşmanlara karşı, tıpkı Kurtuluş Savaşımızda olduğu gibi bugün de ihtiyaç duyduğumuz azim, birlik-beraberlik ve bağımsızlık ruhu İstiklal Marşı’nın mısralarında dile gelmektedir.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

Mehmet Akif Ersoy’un bizlere bıraktığı tek miras İstiklal Marşımız değildir. Bir çok eseri vardır.
Birazdan dinleyeceğimiz Çanakkale Zaferini ve kahramanlarını da Mehmet Akif’ın “Çanakkale Şehitlerine” şiirinde olduğu gibi hiçkimse anlatamamıştır:

Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!
Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd'i...
Bedr'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
"Gömelim gel seni târîhe" desem, sığmazsın.

Vefatından kısa bir süre önce birkaç gazeteci Mehmed Âkif’i ziyarete gitmiştir. Sohbet sırasında söz bir ara İstiklal Marşı’ndan açılır ve bir vesile ile marşın sözlerinin değiştirilip değiştirilemeyeceği konuşulur. Mehmet Âkif hasta yatağından heyecanla doğrulur, İstiklal Marşı’nı değiştirmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini söyler, “İstiklal Marşı bir daha yazılamaz, Kimse bir daha İstiklal Marşı yazamaz, ben de yazamam!” “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın!” der.

Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan büyük vatan şairimiz, Milletin Sesi Mehmet Akif Ersoy’u saygıyla, rahmetle ve şükranla anıyoruz.
Hepinize saygılar sunuyorum.

Atatürk

Engin Arıkan Consul General
Monday - Friday

09:00 - 13:00 / 14:00 - 15:00

For visa applications please make a pre-application and an appointment on www.konsolosluk.gov.tr For visa information, please visit: https://www.konsolosluk.gov.tr/VisaInfo/Index
1/1/2020 1/1/2020 New Year's Day
4/4/2021 4/5/2021 Easter
4/27/2021 4/27/2021 National Day (King's Day)
5/5/2021 5/5/2021 Liberation Day (1945)
5/13/2021 5/13/2021 Ascension
5/13/2021 5/13/2021 Ramadan Feast
5/23/2021 5/24/2021 Whit Monday
7/20/2021 7/20/2021 Feast of Sacrifice
10/29/2021 10/29/2021 Turkish Republic Day
12/25/2021 12/26/2021 Christmas
1/1/2022 1/1/2022 New Year's Day

+31 10 766 0007 / +90 312 292 29 29