Dövizle Askerlik Ve Bedelli Askerlik

Amsterdam Başkonsolosluğu 20.08.2018

DÖVİZLE ASKERLİK VE BEDELLİ ASKERLİK HAKKINDA AÇIKLAMA

DÖVİZLE ASKERLİK

3 Ağustos tarihinde çıkan kanunla 2.000 Avro karşılığı ödeme ve Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi alma şartı getirilmiş, 38 yaş sınırı kaldırılmıştır.Dövizle askerlik ödemelerinin konsolosluklar tarafından tahsil edilmesi, uzaktan eğitim gibi gerekli teknik altyapı çalışmaları tamamlanıncaya kadar başvuru işlemleri durdurulmuştur.

Dövizle Askerlik başvurularının kabul edilmeye başlanacağı tarih ayrıca duyurulacaktır.

Dövizle askerlik; yabancı ülkelerde oturma ve çalışma vizesiyle en az üç yıl (Türkiye’de geçirilen süreler hariç 1095 gün) işçi/işveren veya gemi adamı statüsüyle çalışan vatandaşlarımızı kapsamaktadır.

BEDELLİ ASKERLİK

3 Ağustos 2018 tarih ve 30498 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7146 sayılı Askerlik Kanunu, Diğer Bazı Kanunlarve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 1111 sayılı Askerlik Kanunu'na eklenen Geçici 55'inci madde
uyarınca aşağıdaki şartları sağlayan, askerlikle yükümlü Türk vatandaşlarının “Bedelli Askerlik” hizmetinden yararlanması sağlanmıştır.


Kimler Başvurabilir:

- Geçici 55. Maddenin yürürlüğe girdiği 3 Ağustos 2018 tarihinde her ne sebeple olursa olsun henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış ve 1 Ocak 1994 tarihinden (1 Ocak 1994 dahil)


önce doğan yükümlüler faydalanabilecektir.

Başvuru Süresi:

Başvurunun yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde (3 Ağustos – 3 Kasım 2018 tarihleri arasında 3 Kasım dahil) başvuruların ve ödemelerin tamamlanmış olması gerekmektedir. Başvuru ve ödeme işlemlerini belirtilen tarihe kadar tamamlamayanlar bedelli askerlik hizmetinden faydalanamayacaktır.

Başvuru Şekli:

-BaşvurularınBaşkonsolosluğumuzaşahsen yapılması gerekmektedir (posta yoluyla başvuru kabul edilmemektedir.)

Başvuru Aşamaları:

- Yükümlüler ilk başvurularını e-devlet üzerinden yaparlar (linki aşağıdadır).

Millî Savunma Bakanlığı/Asal Bedelli Başvurusu

https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-asal-bedelli-basvurusu

(Daha önce askere sevk evrakı almış ancak belirlenen celp döneminde sevk edildiği birliklerine katılmamış olanlar, yoklama kaçağı durumuna düşmüş olanlar, “Askerliğe Elverişli Değildir”, “Ertesi Yıla Bırakma” raporu alanlar, “Bakaya” durumunda olanlar ile daha önce askerlik hizmetine başlamış olanlar e-devlet üzerinden başvuru yapamayacaklardır.

Bu kapsamda, e-devlet üzerinden başvuru yapamayan yükümlünün hak sahibi olup olmadığının tespiti amacıyla, dilekçesi ve diğer tamamlayıcı belgeleriBaşkonsolosluğumuz tarafından yükümlünün bağlı bulunduğu Askerlik Şubesi Başkanlığına normal posta veya talep edilmesi halinde “DHL” ile gönderilir. Askerlik Şubesi Başkanlığından alınacak yanıtta bedelli askerlik hizmetinden yararlanabileceğinizbelirtiliyor ise başvurunuz alınacaktır.)

- Yükümlü tarafından e-devlet üzerinden bedelli askerlik başvurusu yapılır ve barkodlu ödeme belgesinin (Ek-B Lahika-2) üç adet çıktısı alınır ve imzalanır.

- E-devletten “Ek-B Lahika-2” belgesini temin edemeyen ve hak sahibi oldukları tespit edilen yükümlüler içinBaşkonsolosluğumuzca “Ek-B Lahika-3” belgesi düzenlenir.

- Barkodlu “Ek-B Lahika-2” çıktıları, kimlik belgesinin aslı (nüfus cüzdanı/kimlik kartı veya pasaport) ve bir fotokopisi ile birlikte Başkonsolosluğumuza şahsen başvurulur.

Bedelin Ödenme Usulleri ve Başvuruyu Tamamlama:

Ödeme ve başvuruyu tamamlama iki yoldan biri seçilerek yapılabilir:

A)Hak sahibi olduğu tespit edilen yükümlüler, e-devletten temin edecekleri “EK-B LAHİKA-2 (veya 3)” ile Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası veya PTTBank’ın herhangi bir şubesine şahsen veya bir yakınları aracılığıyla peşin ve tek seferde 15.000 (onbeşbin) TL’yi, ilgili banka (TL) hesabına yatırırlar. Ödemeye ilişkin alınacak, ıslak imzalı üç adet dekontun aslı başvuru sahibince şahsen Başkonslosluğumuzateslim
edilir

( İlgili bankalara EFT ile bedelli askerlik ödemesi
yapılması uygulamasına son verilmiş olup, EFT ile ödeme yapan yükümlülerin buna dair dekontları kabul edilmeyecektir. Yurt dışından yapılacak ödemeler sadece ilgili bankaların yurt dışı şubelerine şahsen yapılabilecektir.)

Ödeme yapacak yükümlülerin ödeme işlemlerini yaparken üç (3) adet dekont üstünde aşağıda yer alan bilgileri mutlaka yazdırmaları gerekmektedir.

T.C. Kimlik numarası

Adı ve Soyadı

Telefon Numarası

Ödenen Bedel Tutarı

‘BEDELLİ ASKERLİK ÖDEMESİDİR’ açıklaması

Başkonsolosluğumuzcateslim alınan dekont aslının bir nüshası,
EK-B LAHİKA-1,EK-B LAHİKA-2 (veya 3), EK-B LAHİKA-4 diğer tamamlayıcı belgelerle birlikte yükümlünün nüfusa kayıtlı olduğu Askerlik Şubesine başvuru işlemi tamamlanmak üzere normal posta ya da “DHL” ile gönderilecektir.

Veya;

B) Başvuru sahibinin ödeme ve dekont teslimini doğrudan bağlı olduğu Askerlik Şubesine bir yakını aracılığıyla yapabilmesi için;

Başvuru sahibi, ödeme dekontu hariç diğer belgeleri (EK-B LAHİKA-1, EK-B LAHİKA-2 (veya 3), EK-B LAHİKA-4)Büyükelçiliğimiz'e teslim eder. Bağlı bulunduğu Askerlik Şubesine, teslim alınan belgelerin birer nüshası ile yükümlünün bir yakınının kimlik ve iletişim bilgilerini içeren bir yazı normal posta veya “DHL” aracılığıyla gönderilir. Yazıda, 15.000 TL’lik ödemenin yurtiçinden yapılmasının talep edildiği belirtilir.

Gönderilen postanın ilgili Askerlik Şubesine ulaşmasını müteakip, yükümlünün yazıda belirtilen yakını, ilgili Askerlik Şubesine müracaat ederek ödeme dekontlarını teslim eder ve başvuruyu tamamlar. Bu konunun başından sonuna kadar yükümlü tarafından takip edilmesi gerektiği, ödeme yapacak yakınının bilgilendirilmesi ve takip sorumluluğunun yükümlüde olduğu önemle tebliğ olunur.

Başvuru sonrası:

-Yoklama, Celp ve Sevk;

Ödemesini tamamlayarak başvurusu uygun görülen yükümlülerin celp dönemleri ve temel askerlik eğitimi için sevk edilecekleri birlikleri, bedelli askerlik başvuru tarihlerinin sona ermesini müteakip (3 Kasım 2018’den sonra) Milli Savunma Bakanlığınca ayrıca duyurulacaktır. Başvuruda bulunan yükümlülerden yoklaması bulunmayanların, yoklamalarını yükümlüler için belirlenen celp döneminin başlangıcından 15 gün öncesine kadar YURTİÇİNDE yaptırmaları gerekmektedir.

-Temel Eğitim;

Yükümlüler kendilerine belirtilen yol süresi içinde (Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek celp dönemlerinde) birliklerine katılacak, 21 (yirmi bir) günlük temel askerlik eğitimini tamamlamayı müteakip birlikleri tarafından terhis edilecektir. Celp Dönemlerinde temel askerlik eğitimini eksiksiz tamamlayan yükümlülerin kesin terhis işlemi tamamlanacaktır.

-Diğer Hususlar;

*Başkonsolosluğumuzca yükümlünün bağlı bulunduğu Askerlik Şubesine gönderilecek belgelerin normal posta veya “DHL” ücreti yükümlüden tahsil edilecektir.

*Konuya ilişkin olabilecek diğer sorularınız için, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünün aşağıda kayıtlı adresinden “Sık Sorulan Sorular”

bölümüne erişebilirsiniz.

http://asal.msb.gov.tr/AsalSoru/SoruListe?SoruTip=13

Saygıyla duyurulur.Pazartesi - Cuma

09;00 - 12:00

Askerlik, Pasaport, Noterlik ve TCKK işlemleri konsolosluk.gov.tr adresinden randevu alınması, diğer işlemler için ise Başkonsolosluğumuz hizmet binasında 09.00-12.00 arasında sıra numarası alınması gerekmektedir. (Bilgi talepleriniz için 15.00-17.00 saatleri arasında +31 20 3050333 no'lu telefonumuza ulaşabilirsiniz)

010 766 0007 / +90 312 292 29 29